Nieuws

Aerius-berekening voor stikstof

Sinds de Raad van State een streep trok door het stikstofprogramma staan meer dan 18.000 projecten op de tocht. Sinds 2015 heeft het RIVM de Aerius-berekening beschikbaar gesteld. Met deze rekentool kan worden bepaald wat de stikstofdepositie van een nieuwbouwproject zal zijn. Dit is nu relevant voor alle projecten die binnen een afstand van 10 kilometer van een Natura-2000 gebied liggen. 

In dit kader heeft Waterpas samen met Bureau RFOA een Aerius-berekening uitgevoerd op aanvraag van een vastgoedontwikkelaar voor een project in de regio Den Haag. De uitgevoerde berekening is gedaan voor vlak- en lijnbronnen van stikstofdepositie. Ook is er een berekening uitgevoerd voor de stikstofdepositie na realisatie van het project. Wanneer de berekeningen aantonen dat er door het project geen stiktofdepositie in Natura-2000 gebied zal plaatsvinden kan dit betekenen dat het project alsnog doorgang kan vinden.

Voor meer informatie over de Aerius-berekeningstool, kijk op www.aerius.nl .

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.